regio Utrecht
 

inheemse planten, struiken en bomen

Als je op het tuincentrum loopt zie je allemaal verschillende soorten planten, waarvan sommigen bijvoorbeeld niet winterhard zijn. Dit zijn exotische planten die oorspronkelijk niet in Nederland groeien, zoals de Bougainvillea of olijfboom. Planten die van nature wél in Nederland groeien worden inheemse plantensoorten genoemd. Inheemse vaste planten, struiken en bomen zijn enorm belangrijk voor het in stand houden van de lokale biodiversiteit. Inheemse insecten, bijen, vogels en vlinders zijn evolutionair gezien aangepast op deze planten en eten ervan. Én ze zijn ook nog eens beter bestand tegen ziekten. 


Foto: Beukenhaag (Fagus sylvatica)

inheemse bijen willen hollandse pot 

De bijen hebben het al jarenlang zwaar en veel soorten zijn met uitsterven bedreigd. Je kan bijen helpen door de juiste planten neer te zetten. Bijen leven van stuifmeel en nectar in bloemen, tijdens het verzamelen bestuiven ze planten waardoor deze blijven doorgroeien. Ze zijn dus essentieel voor elkaar.

Maar inheemse bijensoorten die al eeuwenlang in Nederland voorkomen zijn helemaal niet ‘gebouwd’ voor alle nieuwe soorten bloemen, de kelk is bijvoorbeeld te lang om bij het stuifmeel te komen. En bij doorgekweekte dubbelbloemige soorten of soorten met extra grote bloembladeren zijn de nectarklieren en meeldraden vaak verdwenen. Daar kunnen bijen niks mee. Daarom hebben inheemse bijen Nederlandse planten nodig. Vooral voor het voeden van hun larven. Die hebben juist de voedingsstoffen nodig die je in inheemse plantensoorten vindt. Hollandse pot dus.

Blog: 6 tips voor blije bijen in je tuin


Foto: Boswilg (Salix caprea)

Zijn exotische plantensoorten dan slecht?

Planten en bomen hebben óók andere belangrijke functies. Denk aan goede waterafvoer door beworteling om wateroverlast te voorkomen. Of het vergroenen van je tuin om hitte tegen te gaan of om schaduwplekken te creëren. Of om als schuilplek te dienen voor wilde dieren zoals egels en vogels. Planten zijn áltijd beter dan een tuin met tegels! 

Blog: zo overleeft je tuin de hete zomer

‘Onkruid’ kan best nuttig zijn

Sommige plantensoorten hebben we tot onkruid ongedoopt. Hier willen we meestal zo gauw mogelijk vanaf. Maar onkruidsoorten zijn in feite hele sterke, snelgroeiende wilde planten. 

En ze hebben ook een hele nuttige functie. Sommige vlindersoorten hebben bijvoorbeeld brandnetel nodig als waardplant: ze leggen er hun eitjes op, en de rupsen eten van de plant. En laat ook de gele paardenbloem lekker in je gazon staan. In het vroege voorjaar eten vlinders, bijen en andere insecten ervan, als er verder nog niet veel in bloei staat. Wil je een natuurlijke oplossing voor woekerend onkruid in je tuin? Plant dan bodembedekkers zoals ooievaarsbek (Geranium) of Kattenkruid (nepeta).

Wil je meer over inheemse planten weten?

Een complete lijst met inheemse plantensoorten die in Nederland voorkomen vind je op floravannederland.nl en op verspreidingsatlas.nl. Op de verspreidingsatlas kan je ook per inheemse plantensoort zien waar ze precies in Nederland voorkomen. Of vraag op het tuincentrum Petra of om advies! 


Foto: Petra heeft veel kennis en ervaring in het ontwerpen van groene ruimtes volgens het ecologische en permacultuur principe. 

Welke inheemse planten moet ik planten?

Dat ligt aan je woonplaats. Op de zandgrond van de Utrechtse Heuvelrug zijn van nature andere inheemse planten en beestjes te vinden dan op de kleigrond langs de Lek. Hier moet je dus rekening mee houden als je je tuin inricht. ‘Inspiratie’ kan je ook opdoen door rond te fietsen in je gemeente. Welke planten zie je in het wild groeien? Zorg er in ieder geval voor dat je een mix van bomen, heesters en vaste planten kiest om biodiversiteit te vergroten. En probeer minimaal vijf inheemse plantensoorten in je tuin te zetten. Vraag op het tuincentrum Petra om advies.


Foto: Kardinaalsmuts (Europaeus)

Langs de Lek: Wijk bij Duurstede

Woon je in Wijk? Dan heb je te maken met kleigrond. Inheemse vaste planten die hier goed gedijen én waar vlinders en bijen veel aan hebben zijn:

  • Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare)
  • Guldenroede (Solidago)
  • Leverkruid (Eupatorium cannabinum)
  • Koninginnekruid (Eupatorium maculatum)
  • Duizendblad (Achillea)
  • Kattenstaart (Lythrum salicaria)
  • Watermunt (Mentha aquatica)

De inheemse heesters en bomen die goed in een kleituin passen zijn veelal hetzelfde als die in een Heuvelrugtuin. Denk aan de meidoorn, sleedoorn, hazelaar en wilg. 

Utrechtse Heuvelrug: Heuvelrugtuinen

De Utrechtse Heuvelrug is begonnen met een project Heuvelrugtuinen waarmee ze bewoners oproepen om hun tuinen te vullen met inheemse planten, struiken en bomensoorten. Speciaal voor het project Heuvelrugtuinen heeft Kwekerij Griffioen Wassenaar in samenwerking met de wilde bloemenzaden leverancier Cruydt Hoeck, een assortiment wilde en inheemse vaste planten ontwikkeld. Deze verkopen wij ook op het tuincentrum. Denk aan het Bosviooltje of Grasklokje. Of inheemse bomen en heesters als Haagbeuk, Wilde Lijsterbes, Sleedoorn en Kardinaalsmuts.

Bekijk de bingokaart en kijk hoever je bent met jouw Heuvelrugtuin. 

plantenlijst

In deze plantenlijst staan geselecteerde inheemse planten, bomen en struiken voor jouw Heuvelrugtuin. Op deze manier laat je jouw Heuvelrugtuin groeien, zo hoog en groot als je zelf wilt. Kijk bij het uitzoeken van planten goed naar de omstandigheden in jouw tuin zoals; wat is een zonnige plek, wat is een schaduwplek, is het een droge of natte plek en staat er veel of weinig wind?


Foto: Wilde Lijsterbes (Sorbus aucuparia)